Chính sách bảo mật thông tin

– Mục đích và phạm vi thu nhập thông tin:

Dada-mask.com chỉ thu nhập các thông tin cơ bản liên quan đến đơn đặt hàng gồm: Email, Họ tên, Địa chỉ, Số ĐT liên lạc…. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Các thông tin này được sử dụng nhằm mục đích xử lý đơn hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, nghiên cứu thị trường, các hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý nội bộ hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khách hàng tùy từng thời điểm có thể chỉnh sửa lại các thông tin đã cung cấp để đảm bảo được hưởng đầy đủ các quyền mà Dada concept dành cho Khách hàng của mình.

– Thời hạn lưu trữ thông tin

Công ty sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

– Địa chỉ đơn vị thu thập thông tin:

Công ty TNHH DaDa Concept

19 Thân Văn Nhiếp, P.An Phú, Quận 2, TP.HCM

(084) 776666000

– Truy xuất thông tin cá nhân

Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các link thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

– Bảo mật thông tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

– Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp:

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và Công ty sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *