Chính sách bảo hành

– Sản phẩm được đổi mới miễn phí nếu hội đủ một trong các điều kiện sau:

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.

Còn trong thời gian bảo hành.

Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu mẫu, ngày sản xuất, tên khách hàng, địa chỉ, ngày mua và phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chắp vá, bôi xoá, sửa chữa…

– Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

Vi phạm những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục trên.

Sản phẩm bi hư hỏng do lỗi người sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *